8 Mar 2014

Ketika maksud dari "mencari" sebenarnya mungkin bukan "menilik yang baru" tetapi "melihat lebih teliti"