24 Jan 2016

Teruntuk Rumput


Teruntuk Rumput di sana,
semoga tetap sedia
untuk berjalan bersama.

Salam,
Embun

______________________________________________

Pada suatu hari

Rumah, 24 Januari 2015